Een remote-access VPN

      No Comments on Een remote-access VPN

Een remote-access VPN maakt het mogelijk voor individuele gebruikers om veilig verbinding te maken met een ‘remote’ computernetwerk. Deze gebruikers hebben vervolgens toegang tot de informatie op het netwerk, alsof ze direct verbinding hebben gemaakt met de servers van het netwerk. Een voorbeeld van een bedrijf dat een remote-access VPN nodig zou hebben, is een groot bedrijf met honderden sales werknemers verspreid over verschillende locaties. (GOOSE VPN review)  Dit type VPN netwerk wordt ook wel een virtual private dial-up network (VPDN) genoemd, wat te maken heeft met het feit dat men vroeger telefonisch in moest bellen om verbinding te maken met een remote-access VPN.

Er zijn twee componenten vereist bij een remote-access VPN. Het eerste component is een network access server (NAS, meestal uitgesproken als “nazz”), wat ook wel een media gateway of een remote-access server (RAS) wordt genoemd. (N.B.: binnen de IT wereld verwijst ‘NAS’ soms ook naar ‘network-attached storage’). Een NAS kan een bepaalde server zijn, of een van de verschillende softwareapplicaties die op een gedeelde server staan. De gebruiker maakt via de NAS-verbinding met het internet, om een VPN te gebruiken. De NAS vraagt de gebruiker om geldige login gegevens bij het inloggen bij de VPN. Om deze gegevens te controleren, gebruikt de NAS een eigen authenticatieproces of een aparte authenticatieserver die op het netwerk staat.

Het andere vereiste component van een remote-access VPN, is client software. Met andere woorden: werknemers die een VPN willen gebruiken vanaf hun computer, hebben ook software nodig op die computers om de verbinding met de VPN tot stand te brengen. De meeste besturingssystemen hebben tegenwoordig ingebouwde software die verbinding kan maken met een remote-access VPN, maar bij sommige VPNs moeten gebruikers bijvoorbeeld een specifieke applicatie installeren. De client software maakt het mogelijk om een getunnelde verbinding te maken met de NAS, waar de gebruiker naartoe surft via het internetadres. De software zorgt ook voor de encryptie die nodig is om de verbinding secuur te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *